جعبه پیتزا مثلثی p215p215


مناسب برای پیتزا های حجیم و اسلایسی با طرح هندسی متفاوت